Arvode

Det ska löna sig att anlita jurist

Lexana erbjuder attraktiva arvoden som ligger lägre än för motsvarande kompetens och service på andra välrenommerade byråer. Vi anpassar vårt arbete efter din budget och tvistens värde. Vi avråder alltid mot att driva processer som kostar dig mer än vad du har möjlighet att vinna.

Om du har låg inkomst och är berättigad till rättshjälp, eller om du kan utnyttja rättsskyddsmomentet i din hemförsäkring hjälper vi dig med ansökningarna. Läs mer om rättsskydd och rättshjälp här…

Transparent prissättning

För väl avgränsade uppdrag, t.ex. upprättande av dokument och avtal, åtar vi oss att utföra uppdraget mot ett fast pris som du på förhand får reda på.

Vi lämnar alltid en prisuppskattning när det efterfrågas.

Tveka inte att höra av dig för mer information!

Comments are closed.