Familjerätt – din jurist för frågor om familjerätt

Familjerätt är ett brett rättsområde som omfattar allt från att bilda familj, skaffa barn, gifta sig, skilja sig och fördela tillgångar vid ett dödsfall.

Vi hjälper dig med bland annat bodelning efter skilsmässa eller samboförhållande, arvsrätt och arvstvister, underhåll till barn. Våra jurister hjälper dig även att planera för din ekonomi i livets alla skeden med t.ex. äktenksapsförord, samboavtal eller testamente.

Så här arbetar vi inom några av familjerättens områden.

Giftemål och äktenskapsförord

När du gifter dig ingår du inte bara ett känslomässigt band med en annan människa, utan du och din älskade ingår även ett juridiskt bindande  avtal. Innan du gifter dig gör du därför rätt i att ta reda på vad detta avtal innebär för dig och din partner. Det är kanske inte självklart att du vill att din partner och dennes arvingar ska ha rätt till hälften av dina tillgångar om äktenskapet upphör på grund av skilsmässa eller någon av er bortgång. Din trolovade kanske har skulder som du inte känner till eller som du inte vill vara med och betala om det värsta skulle hända. Genom att skriva ett äktenskapsförord har ni stor valfrihet att själva bestämma hur era tillgångar skall delas mellan er. Det är t.ex.  vanligt förekommande att makar vill bestämma att tillgångar som de personligen får genom gåva eller arv skall vara mottagarens enskilda egendom.

Skilsmässa och bodelning

Om du funderar på att skilja dig, eller om processen redan har påbörjats behöver du känna till dina rättigheter och skyldigheter gentemot din make. Vi anpassar oss till din unika situation och kan hjälpa dig på många olika sätt. Exempel på tjänster:

Individuell konsultation
Vi bokar ett personligt möte eller per telefon för att du ska få svar på alla frågor du har om din skilsmässa och vad som gäller juridiskt. Du kanske också vill ha hjälp med att räkna ut om du har råd att bo kvar i den gemensamma bostaden och om du har rätt till det. Ingen fråga är dum.

Medling och klargörande av gällande rätt
Tillsammans med er redogör någon av våra jurister för gällande rätt och hjälper er att enas om en överenskommelse som ni båda kan känna er nöjda med. Därefter upprättar vi ett bodelningsavtal.

Komplexa bodelningar
När det t.ex. finns fastigheter, företag eller omfattande tillgångar som skall värderas och fördelas är det klokt att anlita en jurist för professionell rådgivning.

Skilsmässa genom stämning
Om din make eller maka vägrar skilja sig, måste ansökan om äktenskapsskillnad ske genom en stämningsansökan till tingsrätt. Vi hjälper till med ansökan.

Övertagande av bostad och fastighet
Vi kan hjälpa er med värdering och beräkning av skatteeffekter, lagfartsansökan m.m. när någon av er vill ta över den gemensamma bostaden eller andra gemensamma fastigheter eller bostadsrätter.

Tvist hos bodelningsförrättare eller i domstol
Vi försöker i första hand se om det går att hitta en lösning i samförstånd. Vår erfarenhet säger att det brukar vara den bästa lösningen såväl ekonomiskt som känslomässigt för bägge parter. Om ni inte kan komma överens företräder vi dig, och ser till att bevaka dina intressen i bodelningen.

Samboförhållanden

När du flyttar ihop med någon som du lever tillsammans med i ett parförhållande sätts en del juridiska lagar och regler i spel. Detta innebär bland annat att om ni separerar eller om någon av er går bort, ska du dela på tillgångar och skulder med din sambo. Liksom vad som gäller för äktenskap kan det vara lämpligt att rådgöra med en jurist vad som gäller. Parterna i ett samboförhållande har stor frihet att själva reglera hur de vill att tillgångarna skall delas upp mellan dem genom att ingå ett samboavtal. Ett sådant avtal kan ni få hjälp med att upprätta, och det kan göras innan ni blir sambos, eller under pågående samboförhållande.

Om ni flyttar isär bör ni ordna med ett sambobodelningsavtal där ni reglerar vem som t.ex. övertar den gemensamma bostaden och för till vilket pris. Vi hjälper er med detta, samt beräknar det skattemässiga utfallet av att t.ex. en sambo tar över den andre sambons andel i fastighet eller bostadsrätt.

Testamente

Testamenten är inte bara för de rika, oavsett hur mycket eller lite pengar du har så försäkrar ett testamente att din egendom och personliga ägodelar går till dem du önskar.

Utan ett testamente bestämmer lagen vad som ska hända med din egendom. Har du inga närmare släktingar än kusiner tillfaller dina tillgångar Allmänna arvsfonden.

Om du har önskemål om vart speciella möbler, prydnader eller andra föremål ska gå så är det inte alltid säkert att lappar du lämnar efter dig eller muntliga överenskommelser efterföljs. Ett testamente klargör din vilja och minskar risken för konflikter.

Om du inte har ett testamente och är sambo så får din partner enligt sambolagen hälften av bostaden och bohag som används gemensamt genom bodelningen, men andra tillhörigheter så som pengar, värdepapper och bilar tillfaller dina släktingar. Vill du att din sambo också ska få del av arvet efter dig, eller om du vill ha det på något annat sätt, krävs ett testamente.

Att ha ett testamente lindrar smärtan för dem du lämnar kvar. Att hantera en situation där ett testamente saknas kan vara en lång som svår process som kan uppbringa stress och skapa missförstånd, saker som kan vara svåra att hantera när en nära anhörig just gått bort. Ett testamente hjälper dina nära och kära undvika konflikter.

Alla har något eller någon att skydda, se till så att rätt personer tar hand om det du lämnar kvar.


Comments are closed.