Fastighetsrätt

Vi har särskild kompetens inom fastighetsrätt såsom fel i fastighet eller bostadsrätt, dolda fel, fukt, mögel, tvist med fastighetsmäklare eller med bostadsrättsförening, entreprenadtvister, avtalsbrott vid överlåtelse, hävning av köp m.m. Några exempel ur vår verksamhet med fastighetsrätt och fastighetsjuridik ser du nedan.

Dolda fel vid fastighets- eller bostadsrättsöverlåtelse

En bostadsaffär är ofta den största affären du gör som privatperson. Ibland uppfyller bostaden inte köparens förväntningar. Om det är fråga om ett s.k. dolt fel kan köparen begära ersättning av säljaren.

Dolda fel är sådana fel som inte kunnat upptäckas innan köpet av en noggrann köpare. Det kan vara allting från skadedjur och mögel till konstruktionsfel och kosta hundratusentals kronor att åtgärda. Vad som är ett dolt fel beror också på vad som avtalats mellan säljare och köpare. En felaktig uppgift i avtalet om fastighetens uppvärmningskostnader, eller bostadsrätts föreningsavgift kan utgöra ett  fel som berättigar ersättning.

Vad köparen hade ”fog att förutsätta” vid köpet har också betydelse.  Om man t.ex. köper ett nybyggt hus har man som köpare rätt att förvänta sig en modern standard. Köper man däremot ett äldre hus med renoveringsbehov blir det viktigt att utreda vad som har utlovats och avtalats vid försäljningen. Olika regler gäller för köp av villa respektive köp av bostadsrätt, men bedömningen är huvudsakligen densamma.

Har du upptäckt dolda fel?

Om du har upptäckt fel i din bostad bör du genast ta kontakt med en jurist som specialiserar sig på fastighetsrätt. Vi på Lexana erbjuder kostnadsfri rådgivning per telefon där vi tillsammans kommer fram till huruvida det är fråga om ett dolt fel som kan göras gällande mot säljaren. Om du anlitar oss, hjälper vi dig med att skriva en reklamation som är tillräckligt konkret för att hålla juridiskt om saken går till domstol. Är det fråga om ett tillräckligt allvarligt fel kan du dessutom ha rätt att häva köpet och erhålla skadestånd. I situationer där hävning  kommer i fråga är det oerhört viktigt att du först har konsulterat både jurist och fackman då en obefogad hävning kan innebära att skadeståndet istället riktas mot dig. Vi har goda kontakter med byggnadsingenjörer som vi anlitar regelbundet samt med värderingsfirmor som kan avgöra hur mycket ersättning ett visst fel kan ge. Om du anlitar fackmän för utredning genom oss kan du få ersättning för kostnaden genom rättsskyddet i ditt försäkringsbolag. OBS att du inte kan få sådan ersättning om du anlitar sakkunniga på egen hand.

Har du fått ett kravbrev gällande dolda fel?

Om du har sålt en bostad till någon som påstår sig ha upptäckt dolda fel, bör du omgående ta kontakt med en jurist. Vi på Lexana hjälper dig att bedöma om kravet är relevant. Är det obefogat upprättar vi ett skriftligt bestridande som skickas till säljaren. I annat fall kan vi bistå med att förhandla med köparen om en fördelaktigt uppgörelse.

Hur lång tid efter köpet kan dolda fel göras gällande?

En säljare av en fastighet är ansvarig för dolda fel i tio år efter försäljningen, men en köpare har emellertid en skyldighet att reklamera inom skälig tid efter att felet upptäcktes. För bostadsrätt kan säljaren hållas ansvarig i två år efter köpet.

 Andra aktörer med ansvar

Ibland kan även fastighetsmäklaren eller besiktningsmannen hållas ansvarig för felaktiga uppgifter som lämnats till köparen vid köpet. Såväl säljare som köpare kan ha rätt till ersättning om så är fallet. Läs mer om mäklares ansvar här.

Vi på Lexana kan ge dig  råd om du har hamnat i en tvist med säljare/köpare eller med mäklaren. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med förhandling och tvistelösning gällande dolda fel i fastighet eller bostadsrätt. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning per telefon eller e-post.

 

Comments are closed.