Indrivning

Har du svårt att få betalt? Vi kan hjälpa dig att få betalt för obetalda fakturor, skuldebrev eller andra fordringar och krav du har.

 

Så arbetar vi

Lexana är ingen inkassobyrå, och vår utgångspunkt är att att du redan på egen hand försökt få betalt genom att t.ex. skicka ut påminnelser. Med oss slipper du därför onödiga inkassokostnader. Vi hjälper dig att överlämna kravet direkt till kronofogden eller till domstol beroende på fordrans karaktär:

Otvistig fordran

Ett krav är otvistigt om den som är skyldig dig pengar, gäldenären, vägrar att betala men i utan att i och för sig förneka att skulden är riktig.

Vi hjälper dig då att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om gäldenären först då framför en invändning som du inte accepterar, bistår vi dig med att överlämna kravet till domstol och för din talan.

Tvistig fordran

Ett krav är tvistigt om personen som är skyldig dig pengar har framfört en invändning mot att behöva betala eller hävdar att han har motkrav på dig. Då skall du inte vända dig till kronofogden. Vi instämmer då istället gäldenären till domstol och för din talan.

Utmätning och konkursansökan

Om du har fått ett utslag eller en dom på att gäldenären skall betala dig kan du begära att kronofogden verkställer detta beslut och utmäter gäldenärens egendom. Ibland lyckas kronofogden inte utmäta några tillgångar, t.ex. om den betalningsskyldige bor i hyresrätt. Det kan då vara en god idé att försätta denne i konkurs. Om gäldenären är ett bolag går det ofta att istället utkräva fordran av bolagets företrädare efter en konkurs.

Indrivning i utlandet

Om gäldenären har pengar i utlandet eller har bosatt sig utomlands kan vi oftast ändå hjälpa dig att få tillbaka pengarna.  Hör av dig om du vill veta mer!

IndrivningVill du få betalt? Lexanas jurister hjälper dig att få betalt för förfallna fakturor, skuldebrev eller andra fordringar och krav du har. Slipp onödiga inkassokostnader! Vi vänder oss direkt till kronofogden eller till domstol.

Comments are closed.