Om oss

Om Lexana

Lexana är en allmänpraktiserande juristbyrå med fokus på tvist och process inom civilrätt samt familjerätt.

Våra jurister representerar privatpersoner och företag över hela Sverige, men vårt besökskontor är beläget i centrala Stockholm.

Försäkringsbolagen godkänner våra jurister som ombud om du behöver utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. För din trygghet har vi givetvis en egen ansvarsförsäkring

Personerna bakom Lexana

Lexana Juridik (tidigare Lexica Law AB) grundades 2010 av jur. kand. Johanna Berg som till sin hjälp har ett nätverk med samarbetspartners.

Lexana samarbetar med högt kvalificerade jurister, bl.a. med bakgrund i domaryrket. Vi har även goda relationer med fackmän inom olika områden varför vi kan  hjälpa dig att anlita sakkunnighetsvittnen med gott anseende vilket ger ett högt bevisvärde i en domstolsprocess.

Tack vare Lexanas breda kontaktnät finns en blandning av kompetenser och erfarenheter. Du som klient kan därför känna dig trygg med att du alltid erhåller kvalificerad rådgivning, oavsett vad ditt ärende gäller.

Johanna Berg

Varför välja oss?

  • Kvalitet och tillgång till expertis: vi kompromissar inte när det gäller kompetens och erfarenhet.
  • Kostnadseffektiv tvistelösning: vi anpassar vårt arbete efter din budget och tvistens värde. Vi driver inte processer som kan kosta dig mer än vad du vinner.
  • Konkurrenskraftigt arvode: vi håller attraktiva arvoden som ligger lägre än för motsvarande kompetens och service på andra välrennomerade byråer.
  • Alternativa arvodesmodeller: ibland erbjuder vi ett arvode som inte bara baseras på tidsåtgång utan kan t.ex. vara ett fast pris, beroende på utfall i målet m.m.
  • Flexibilitet och tillgänglighet: vi arbetar gärna utifrån flexibla lösningar där arbetet kan utföras på distans men alltid med hög tillgänglighet. Du väljer själv hur mycket stöd du vill ha.
  • Personligt bemötande: alla klienter är lika viktiga för oss. Du blir aldrig en i mängden.

Läs vad några av våra klienter har sagt om oss.  ->

Lexana Juridik AB
Organisationsnummer: 556777-2370
Företaget har F-skatt
Bankgiro: 686-5083

Comments are closed.