Tvist & Process


Tvist med mäklare

Ekonomiska titel
Vi på Lexana företräder har stor erfarenhet i tvister som aktualiserar en fastighetsmäklares skadeståndsansvar.

Hantverkartvist

Familjerätt
Är du som konsument missnöjd med en hantverkare kan vi på Lexana hjälpa dig att driva ärendet till domstol eller till ARN (allmänna reklamationsnämnden).

Fordran

Avtal

Kontakta oss om du behöver avtal eller andra juridiska dokument, t.ex: gåvobrev, skuldebrev, samarbetsavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, samägan-derättsavtal, testamente, hyresavtal, överlåtelseavtal, eller borgensavtal.

Skadestånd

Skadestånd

Avtalsgranskning, avtalstvister, skadestånd, aktieöverlåtelse, varumärken, upphovsrätt.

Ovanstående är inte en uttömmande lista på våra verksamhetsområden. Är du osäker på om vi kan hjälpa dig? Kontakta oss på telefonnummer 08-55 00 29 28

Behöver du hjälp att få rätt? Har du blivit stämd? Lexanas jurister företräder privatpersoner och juridiska personer i domstol. Vi handlägger ekonomiska tvister inom civilrättens alla områden.[/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

Comments are closed.